Σύνοψη Πλατφόρμας


Download Overview
Ο πονοκέφαλος της δημιουργίας ενός εταιρικού portal, ενός συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες λιανικής ή χονδρικής ή ενός εταιρικού ενδοεπιχειρησιακού συστήματος ενημέρωσης, τελείωσε! Ο citronCMS Content Management Server με τις δυνατότητες και την ευελιξία που προσφέρει τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην τιμολογιακή του πολιτική επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό την είσοδό του στην Κοινωνία της Πληροφορίας γρήγορα, έγκυρα και αποτελεσματικά.

Το citronCMS ενσωματώνει πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών τόσο ως προς την σχεδίαση, όσο και ως προς τη λειτουργικότητα και επεκτασιμότητα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του έναντι του ανταγωνισμού είναι:
Τα πολλαπλά Sites
Η Πολυζωνικότητα
Η Πολυγλωσσία


Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει την εφαρμογή της στο σύνολο των επιχειρήσεων ή φορέων και οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας και επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών όπως:

Επιχειρηματικές Πύλες (Corporate Portals)
Ηλεκτρονικοί Καταλόγοι Προϊόντων (Online Product Catalog)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λιανικής (B2C e-Commerce)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χονδρικής (B2B e-Commerce)
Προβολή Ψηφιακών Πόρων (DAM Portal Extensions)
Πύλες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government)
Εφαρμογές για Φορητές Συσκευές (m-Commerce)

Η πλατφόρμα citronCMS έχει αναπτυχθεί χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτων (third party tools). Υποστηρίζει τις πιο δημοφιλείς βάσεις δεδομένων και applications servers. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση σε σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις καθώς και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθιστά την πλατφόρμα citronCMS μια από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Video υποστήριξη ανά module***5.0.0.0
Ανάπτυξη Μενού Πλοήγησης σε Άπειρα επίπεδα***5.0.0.0
Ασφάλεια σε επίπεδο site / locale**5.0.0.0
Ασφάλεια σε επίπεδο σελίδων***5.0.0.0
Αυτόματη παραγωγή Google Sitemap.xml***5.0.0.0
Δημοσίευση περιεχομένου ανά site / locale**5.0.0.0
Διαβάθμιση Πρόσβασης Διαχειριστών***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Μενού Πλοήγησης***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Σελίδων***5.0.0.0
Δυνατότητα Upload φυσικών αρχείων***5.0.0.0
Δυνατότητα αναζήτησης σε όλες τις ενότητες περιεχομένου***5.0.0.0
Δυνατότητα Αρχειοθέτησης site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα Διαχείρισης Κειμένων με χρήση WYSIWYG editor***5.0.0.0
Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών ομάδων χρηστών***5.0.0.0
Δυνατότητα Ενσωμάτωσης Περιοχών Μελών***5.0.0.0
Δυνατότητα επέκτασης περιβάλλοντος διαχείρισης σε άλλες γλώσσες***5.0.0.0
Δυνατότητα Λήψης Στατιστικών ανά site / local**5.0.0.0
Δυνατότητα Παράβλεψης σελίδων από το Sitemap.xml***5.0.0.0
Δυνατότητα Προσθήκης και Διαμόρφωσης Templates***5.0.0.0
Δυνατότητα Προσθήκης και Διαμόρφωσης Themes***5.0.0.0
Δυνατότητα Σύναψης Συμβολαίου Συντήρησης***5.0.0.0
Δωρεάν αναβάθμιση σε major εκδόσεις*5.0.0.0
Εγχειρίδια Χρήσης σε Ελληνικά και Αγγλικά***5.0.0.0
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση locales σε μεμονωμένα sites**5.0.0.0
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση γλωσσών σε sites και locales**5.0.0.0
Εξυπηρέτηση απεριόριστων χρηστών (portal)***5.0.0.0
Καταγραφή κινήσεων διαχειριστών (Auditing)*5.0.0.0
Κλωνοποίηση Σελίδων***5.0.0.0
Λήψη Στατιστικών Στοιχείων Επισκεψιμότητας (Google Analytics)***5.0.0.0
Μοναδικά URL ανά σελίδα***5.0.0.0
Ορισμός HTML meta tags (title, keywords, descr) σε επίπεδο module***5.0.0.0
Ορισμός HTML meta tags (title, keywords, descr) σε επίπεδο σελίδας***5.0.0.0
Ορισμός προεπιλεγμένης γλώσσας διεπαφής ανά site / locale***5.0.0.0
Περιβάλλον διαχείρισης σε Ελληνικά και Αγγλικά***5.0.0.0
Πολλαπλά domain names (URLs) ανά site / locale***5.0.0.0
Πολλαπλά Locales στην ίδια εγκατάσταση**5.0.0.0
Πολλαπλά Sites στην ίδια εγκατάσταση**5.0.0.0
Πολυγλωσσία***5.0.0.0
Πρόσβαση σε απεριόριστους διαχειριστές (cms)***5.0.0.0
Υποστήριξη Search Engine Friendly Περιεχομένου ***5.0.0.0
Υποστήριξη αναβάθμισης από το CMS***5.0.0.0
Υποστήριξη Ασφαλών Συνδέσεων με SSL (https)**5.0.0.0
Υποστηρίξη πολλαπλών ομάδων χρηστών***5.0.0.0
Υποστήριξη Συμπίεσης Δεδομένων***5.0.0.0

Διαχείριση Σελίδων


 

Διαχείριση Στατικού Περιεχόμενου


Μέρος 1ο

Μέρος 2ο


Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Επίλυση γενικού σφάλματος 6/8/2010
5.0.0.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Ενσωμάτωση φακέλου msg για την αποθήκευση σελίδων html π.χ. για την εμφάνιση λάθους 10/9/2010
5.0.0.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Αλλαγή μεγέθους πεδίου meta description από 300 σε 1000. Το σύστημα χτυπούσε κατά την εισαγωγή κειμένου μεγαλύτερου από 300 χαρακτήρες ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Στο bridge jpeg.aspx που χρησιμοποιείται για το αυτόματο resize των φωτογραφιών μπορούσε να γίνει SQL Injection στις παραμέτρους width & height. Διορθώθηκε ο έλεγχος των παραμέτρων. 24/9/2010
5.0.0.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προσθήκη checkbox "Ενσωμάτωση στο Sitemap XML" στην διαχείριση σελίδων. Όταν επιλέγετε η σελίδα εμφανίζεται αυτόματα στο sitemap XML, εφόσον αυτό έχει καταχωρηθεί προς σάρωση στα Webmaster Tools της Google. 12/10/2010
5.0.0.5 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Ενσωμάτωση JQuery Addons στην πλατφόρμα 1/12/2010
5.0.0.6 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Στο CMS το toolbar μένει σταθερό σε όλες τις επιμέρους ενότητες. Αν μια λίστα αποτελεσμάτων είναι μεγάλη δεν χρειάζεται να κάνει scrollup ο διαχειριστής για να κάνει π.χ. Προσθήκη. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Επίλυση προβλήματος φόρτωσης των resources. 13/12/2010
5.0.0.7 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - H δυνατότητα εκτέλεσης του update, είναι διαθέσιμη μέσα από σχετική επιλογή του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Cms admin) 2/2/2011
5.0.0.8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Επίλυση σφάλματος στην εμφάνιση lightbox για τη μεγέθυνση των φωτογραφιών 29/3/2011
5.0.0.9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Έλεγχος φορμών (validation) με JQuey. Δυναμική εμφάνιση εικονιδίων ελέγχου πριν την υποβολή μιας φόρμας. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Λανθασμένος έλεγχος στις άδειες χρήσης των Sites, Locales και Γλώσσες μιας εγκατάστασης. 18/5/2011
5.0.0.10 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα διαμόρφωσης master template και χρήση από όλες τις σελίδες ενός site. 15/6/2011
5.0.0.11 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Στο διαχειριστικό και συγκεκριμένα στην επιλογή Αναβάθμισης, έγινε ομαδοποίηση των modules Φόρμες Επικοινωνίας, Core, User Interface κάτω από την επιλογή altaB2xRuntime - Στην περιοχή αναβάθμισης εμφανίζονται ανά module και update, επεξηγηματικά κείμενα 7/7/2011
5.0.0.12 1. Δυνατότητα προσθήκης σύντομης περιγραφής στα μενού στο cms 2. Διόρθωση μηχανισμού δημιουργίας αυτόματου thumbnail 3. Διόρθωση μηχανισμού επιλογής φακέλου στο cms 4. Προσθήκη πεδίων διαχείρισης στοιχείων αυθεντικοποίησης στον smtp server στις Γενικές Ρυθμίσεις στο cms 10/2/2012
5.0.0.13 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Στο διαχειριστικό περιβάλλον (admin) στο σημείο όπου επιλέγεται η προσθήκη επιμέρους ενοτήτων λογισμικού (alta Controls), μεγάλωσε το παράθυρο στο οποίο εμφανίζεται η λίστα με τα εγκατεστημένο modules καθώς και ο ωφέλιμος χώρος επιλογής παραμέτρων. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Φόρτωση τελευταίας έκδοσης του token input jquery plugin. Η παλαιότερη έκδοση δημιουργούσε πρόβλημα στην επιλογή πολλαπλών τιμών με τη χρήση ajax (π.χ. στη διαχείριση τεχνικών χαρακτηριστικών στα προιόντα) 28/6/2012
5.0.0.14 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Τροποποίηση ελάχιστου και μέγιστου έτους στον επιλογέα Ημερομηνίας (Datetime Picker). - Ενσωμάτωση φιλικών μηχανισμών ελέγχου εγκυρότητας δεδομένων στις φόρμες (validators). - Αλλαγή στο εικαστικό του διαχειριστικού μετά το re-branding της πλατφόρμας σε citronCMS. - Ενσωμάτωση online help στο διαχειριστικό. - Ανανέωση οθόνης login στο διαχειριστικό. - Ενσωμάτωση της τελευταία έκδοσης του CK Editor στην πλατφόρμα. - Δυνατότητα αναζήτησης διαχειριστών συστήματος ανά site / locale στο διαχειριστικό. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Αύξηση χαρακτήρων σε τίτλος και όνομα σελίδα στο διαχειριστικό (255 char max). - Αλλαγή σε default κείμενο του CK Editor 20/5/2013
5.0.0.15 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα εκτύπωσης εικόνων που εμφανίζονται με lightbox - Ενσωμάτωση plugin για autocomplete 18/2/2014
5.5.0.0 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Αναβάθμιση περιβάλλοντος διεπαφής (user interface) του admin, με responsive design για χρήση από από tablets και smart phones - Ενσωμάτωση μηχανισμού caching και versioning φωτογραφιών - Δυνατότητα Αναζήτησης με κριτήριοτο Δέντρο Οργάνωσης στο admin - Ενσωμάτωση αυτόματου breadcrumb - Αναβάθμιση δένδρου οργάνωσης στο admin, ώστε να επιτρέπει την απόκρυψη συνδέσμων, την ορισμό προτεραιότητας και την δυνατότητα ορισμού δυναμικού υπερσυνδέσμου (link) 5/5/2014

logo