Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του Module Διαφημίσεις

Το module banners επιτρέπει την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στο portal, με παράλληλη δυνατότητα διαμοιρασμού του χρόνου εμφάνισης. Οι εμφανίσεις και τα clicks στις διαφημιστικές πινακίδες καταγράφονται στο εξειδικευμένο σύστημα παρακολούθησης.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δυναμική Διαχείριση Διαφημιστικών Θέσεων (Banner Slots)***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση πινακίδων (% impessions, Όνομα, URL, Αρχείο, Περιεχόμενα)***5.0.0.0
Δυνατότητα Δημοσίευσης Banner Slots ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα ορισμού πολλαπλών διαφημιστικών πινακίδων σε ένα Banner Slot***5.0.0.0
Ορισμός συχνότητας εμφάνισης πινακίδων σε ένα Banner Slot (σε ποσοστό)***5.0.0.0
Παρακολούθηση Impessions και Hits ανά Διαφημιστική Πινακίδα***5.0.0.0
Τοποθέτηση Banner Slots σε οποιαδήποτε σημείο του website***5.0.0.0
Υποστηρίζεται η ενσωμάτωση flash banners (τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών στο swf για την καταγραφή hits)***5.0.0.0

Διαχείριση του Module Διαφημίσεις

Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης

logo