Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Κατάλογος Προϊόντων

Ο «Κατάλογος Προϊόντων» είναι ο βασικός κορμός ενός ηλεκτρονικού καταλόγου ή ηλεκτρονικού καταστήματος (λιανικής ή χονδρικής). Στον κατάλογο παρουσιάζονται συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος για την προβολή του προς τους χρήστες όπως κωδικός, όνομα, περιγραφή, ενδεικτική τιμή λιανικής (M.S.R.P.), εγγύηση, κλπ. Η βασική λειτουργικότητα του καταλόγου προσφέρει επίσης την κατηγοριοποίηση των προϊόντων σε κατηγορίες, υποκατηγορίες (σε άπειρο βάθος δενδρικής μορφής) και κατασκευαστή όπως επίσης και την ιεράρχησή τους μέσα στις κατηγορίες για προβολή στις πρώτες θέσεις των λιστών. Ακόμη, προσφέρεται λειτουργία απενεργοποίησης των προϊόντων ή επιλεκτικής εμφάνισής τους σε ορισμένες ζώνες πώλησης. Με τη χρήση WYSIWYG HTML Editor για την επεξεργασία της περιγραφής του προϊόντος δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων και διαφορετικών ιστοσελίδων για σημαντικά προϊόντα. Υποστηρίζονται φωτογραφίες (και σε μορφή thumbnail για τις λίστες), συνοδευτικά αρχεία και multimedia αρχεία. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας βασικών ειδών, όπως για παράδειγμα κωδικός, όνομα/τίτλος, περιγραφή και κατηγορία αλλά και ειδικών κατηγοριών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως, για παράδειγμα, περιγραφή των πεδίων κινητών τηλεφώνων, εκτυπωτών, scanner και λοιπά.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Αυτόματη απεικόνιση thumbnail φωτογραφιών στο website***5.0.0.0
Διαχείριση meta tags για SEO***5.0.0.0
Διαχείριση Προϊόντων (Κωδικός, Τύπος, Ομάδα, Τίτλος, Αναλυτική Περιγραφή κτλ)***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Κατασκευαστών***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Κατηγοριών σε άπειρα επίπεδα***5.0.0.0
Δυνατότητα Αναζήτησης με λέξη κλειδί και το 1ο επίπεδο κατηγοριών (Quick Search)***5.0.0.0
Δυνατότητα Αναζήτησης με λέξη κλειδί, όλα τα επίπεδα κατηγοριών, εύρη τιμών, κατασκευαστές (Advanced Search)***5.0.0.0
Δυνατότητα ανάπτυξης προσαρμοσμένων modules για την εμφάνιση των λιστών προϊόντων και των αναλυτικών σελίδων***5.0.0.0
Δυνατότητα Δημοσίευσης Κατηγοριών ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα Δημοσίευσης Προϊόντων ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα Διασύνδεσης με πολλαπλές κατηγορίες***5.0.0.0
Δυνατότητα εμφάνισης διαφορετικών λιστών προϊόντων ανά κατηγορία / υποκατηγορία***5.0.0.0
Δυνατότητα εμφάνισης εναλλακτικών όψεων στην παρουσίαση των προϊόντων ***5.0.0.0
Δυνατότητα ορισμού Ομάδας Προϊόντων***5.0.0.0
Δυνατότητα παραμετροποίησης διαφορετικών τύπων Προιόντων (διαφοροποίηση πεδίων περιγραφής)***5.0.0.0
Δυνατότητα παραμετροποίησης επιλέξιμων χαρακτηριστικών (π.χ. χρώμα, μέγεθος)***5.0.0.0
Σύνδεση πολλαπλών φωτογραφιών ανά προϊόν***5.0.0.0

Διαχείριση Κατηγοριών Προϊόντων

Διαχείριση Προϊόντων

Διαχείριση Κατασκευαστών
Διαχείριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών


Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προσθήκη Αναζήτησης για προχωρημένους - Δυνατότητα sorting με τιμή στη λίστα προιόντων - Δυνατότητα εμφάνισης πολλαπλών φωτογραφιών στην αναλυτική 7/9/2010
5.0.0.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προστέθηκε καρτέλα SEO. Αυτόματα το module σερβίρει το σωστό και μοναδικό TITLE στη σελίδα 29/10/2010
5.0.0.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Γενικό σφάλμα 13/12/2010
5.0.0.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προστέθηκε μηχανισμός εμφάνισης του δένδρου κατηγοριών με UL/LI ώστε να καθίσταται εύκολη η διαμόρφωση μέσα από το CSS ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Διορθώθηκε το σφάλμα με το οποίο στη διαχείριση των προιόντων δεν λειτουργούσε το κουμπί "Αποθήκευση και Επιστροφή" - Διορθώθηκε το σφάλμα κατά το οποίο ο διαχειριστής αυνατούσε να αποσυνδέσει σελίδα από την κατηγορία προιόντων στο σύστημα διαχείρισης. 8/9/2011
5.0.1.0 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΥΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Προσθήκη αυτόνομης ενότητας διαχείρισης τεχνικών χαρακτηριστικών στα προϊόντα με τις εξής δυνατότητες: - Διαχείριση Πολλαπλών Σετ Τεχνικών Χαρακτηριστικών - Οργάνωση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Ομάδες - Δυναμικός Ορισμός Τεχνικών Χαρακτηριστικών και σύνδεσης σε ομάδες και σετ - Καρτέλα τεχνικών χαρακτηριστικών στη διαχείριση προϊόντων στο CMS - Δυνατότητα εμφάνισης των τεχνικών χαρακτηριστικών στην αναλυτική προϊόντος στο portal - eShop - Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογής δυναμικών φίλτρων και αναζήτησης στις λίστες προϊόντων στο portal - eShop 14/11/2011
5.0.1.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προσθήκη ειδικής κλάσης με δυναμικές παραμέτρους για τον συγχρονισμό των προιόντων - Αναβάθμιση μηχανισμού εμφάνισης στην αναλυτικής προιόντος, ώστε να μπορεί ο παραμετροποιητής να επιλέξει την εμφάνιση της περιγραφής και της τιμής του τεχνικού χαρακτηριστικού αυτόνομα. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Διόρθωση σφάλματος στο διαχειριστικό περιβάλλον (admin) που εμφανιζόταν με το πάτημα του κουμπιού Αποθήκευση και Επιστροφή στον κατάλογο προιόντων - Διόρθωση προβλήματος στο διαχειριστικό περιβάλλον (admin) όπου δεν ήταν εφικτή η διαγραφή ενός προιόντος από ένα group. - Διόρθωση προβλήματος στο διαχειριστικό περιβάλλον (admin) όπου στην καρτέλα διαχείρισης τεχνικών χαρακτηριστικών δεν εμφανίζονταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν είχαν συνδεθεί με συγκεκριμένο Σετ. - Διόρθωση προβλήματος στο διαχειριστικό περιβάλλον (admin) στην προσθήκη τεχνικών χαρακτηριστικών όπου ακόμη και σε χαρακτηριστικά με πληθάριθμο μεγαλύτερο του 1, το σύστημα δεν επέτρεπε την καταχώριση πολλαπλών τιμών. 10/2/2012
5.0.1.2 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Διόρθωση προβλήματος καταχώρισης πολλαπλών τιμών σε πεδία με πληθάριθμο μεγαλύτερο της μονάδας. Η διόρθωση αφορά στην καρτέλα Τεχνικά Χαρακτηριστικά στην οθόνη διαχείρισης στοιχείων Προϊόντος. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα μορφοποίησης της ημερομηνίας στη διαχείριση των πεδίων ημερομηνίας των Τεχνικών Χαρακτηριστικών - Δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης προτεραιότητας ανά εκπτωτική καμπάνια μέσα από τη λίστα προϊόντων. Για να εμφανιστεί το πεδίο προτεραιότητας πρέπει να επιλεχθεί στο διαχειριστικό συγκεκριμένη εκπτωτική καμπάνια. 10/12/2012
5.0.1.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Τροποποίηση μηχανισμού συγχρονισμού προϊόντων (Sync Module), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μαζικής σύνδεσης πολλαπλών φωτογραφιών με τη χρήση ειδικού delimeter στο όνομα των φωτογραφιών - Αλλαγή οθόνης επιλογής προϊόντων στα συσχετιζόμενα. Στην οθόνη παρέχονται οι δυνατότητες αναζήτησης με κωδικό και όνομα προϊόντος καθώς και την επιλογή φίλτρου site / locale 10/1/2013
5.0.1.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής / ενημέρωσης προϊόντων με τη χρήση αρχείων excel - Δυνατότητα συγχρονισμού τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων - Έλεγχος σχήματος xml με χρήση xsd για τον συγχρονισμό Κατηγοριών, Προϊόντων και Τεχνικών Χαρακτηριστικών Προϊόντων 22/5/2013

logo