Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Πελάτες

Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να δημοσιεύσουν τους πελάτες τους. Το module «πελάτες» παρέχει αυτή τη δυνατότητα με την καταχώρηση των επιχειρήσεων / φορέων / οργανισμών σε μια λίστα η οποία έχει τη δυνατότητα δυναμικής κατηγοριοποίησης.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Διαχείριση Πελατών (Λογότυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Σειρά Εμφάνισης, Κατηγορία, Εοωνυμία, Έδρα, αναλυτική περιγραφή)***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Κατηγοριών***5.0.0.0
Δυνατότητα αναζήτησης με λέξη κλειδί στο website***5.0.0.0
Δυνατότητα Δημοσίευσης ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα Παραμετροποίησης Λίστας Εμφάνισης Πελατών Εργασίας (Ταξινόμηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαμόρφωση κτλ)***5.0.0.0

Διαχείριση του module Πελάτες

Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Αποτυχία διαγραφής μιας κατηγορίας 24/2/2011

logo