Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Εκπτωτικές Καμπάνιες

Η πλατφόρμα citronCMS επιτρέπει τη δημιουργία παράλληλων εκπτωτικών ενεργειών, με δυνατότητα ορισμού του χρόνου ισχύος. Οι εκπτωτικές καμπάνιες περιλαμβάνουν είτε εκπτωτικούς καταλόγους με απόλυτες τιμές, είτε ποσοστιαίους εκπτωτικούς καταλόγους, είτε ποσοστιαίες προσφορές ανά προϊόν.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δυναμική Διαχείρισης Εκπτωτικών Καμπανιών***5.0.0.0
Δυνατότητα εφαρμογής των εκπτωτικών καμπανιών σε επιλεγμένους συνεργάτες (B2B mode)***5.0.0.0
Δυνατότητα συσχέτισης μεμονωμένων προϊόντων ανά εκπτωτική καμπάνια***5.0.0.0
Δυνατότητα συσχέτισης προιόντων με βάση συνδυαστικά κριτήρια (επιλεγμένες κατηγορίες, προιόντα συγκεκριμένων κατασκευαστών, κατηγοριών marketing κτλ)***5.0.0.0
Εκπτωτικοί Κατάλογοι με απόλυτες τιμές***5.0.0.0
Έκπτωτικοί Κατάλογοι με ποσοστά***5.0.0.0
Ενεργοποίηση Εκπτωτικών Καμπανιών ανά site / locale**5.0.0.0
Ορισμός έναρξης και λήξης ισχύος ανά εκπτωτική καμπάνια***5.0.0.0
Ποσοτικές Προσφορές ανά προιόν***5.0.0.0

Διαχείριση του Module Εκπτωτικές ΚαμπάνιεςΈκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Περίπτωση εμφάνισης μηδενικής τιμής από προσφορά. 7/9/2010
5.0.0.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα προσθήκης δυναμικών κανόνων για την εφαρμογή συνδυαστικής εκπτωτικής πολιτικής 13/12/2010
5.0.0.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Πρόβλημα με τον έλεγχο των δυναμικών κανόνων στη χρήση των ειδικών χαρακτήρων (&,?) 7/2/2011
5.0.0.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων με κατηγορία στις εκπτωτικές καμάνιες με απόλυτες τιμές, στην οθόνη σύνδεσης με προϊόντα στο διαχειριστικό (admin). - Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στα προϊόντα μιας εκπτωτικής καμπάνιας στο διαχειριστικό (admin). - Αναπτύχθηκε στο front end, μηχανισμός πλοήγησης στις κατηγορίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε έκπτωση. - Προσθήκη μηχανισμού συγχρονισμού εκπτωτικών καμπανιών στο διαχειριστικό (admin). - Προσθήκη μηχανισμού ελέγχου έγκυρης δομής του xml συγχρονισμού εκπτωτικών καμπανιών, με βάσει αρχεία xsd. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Διόρθωση καταχώρησης τιμής σε ομάδες προϊόντων. - Απόκρυψη ποσοτικών προσφορών στην περίπτωση που η τιμή μονάδας της ποσοστικής είναι μικρότερη από την τελική τιμή του προιόντος. 7/1/2013

logo