Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Τιμολογικοί Πολιτική Β2Β

Η τιμολογιακή πολιτική επιτρέπει την διαχείριση ομάδων πελατών με δυνατότητες σύνδεσης ποσοστιαίων καταλόγων είτε ως προς άλλους τιμοκατάλογους είτε για συγκεκριμένα είδη τιμολογιακής πολιτικής. Η διαχείριση των ειδών περιλαμβάνεται στο module και επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων προϊόντων για τις οποίες είναι επιθυμητή η διαφοροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής. Οι πελάτες / συνεργάτες μπορούν να συνδεθούν με πολλαπλές ομάδες τιμολογιακής πολιτικής. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης ειδικών τιμοκαταλόγων για κάθε πελάτη χωριστά.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δυνατότητα έκπτωσης επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου και για συγκεκριμένα είδη προιόντων ***5.0.0.0
Δυνατότητα ορισμού ειδικών τιμοκαταλόγων ανά πελάτη***5.0.0.0
Ενεργοποίηση Ειδών Προϊόντων Πολιτικής ανά site / locale**5.0.0.0
Ενεργοποίηση Ομάδων Τιμολογιακής Πολιτικής ανά site / locale**5.0.0.0
Ενεργοποίηση Πολλαπλών Χρηστών ανά Πελάτη ***5.0.0.0
Σύνδεση Πελατών σε μια ή περισσότερες Ομάδες Τιμολογιακής Πολιτικής***5.0.0.0
Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την ελάχιστη τιμή από το σύνολο των κανόνων τιμολογιακής πολιτικής***5.0.0.0
Υποστήριξη flat έκπτωσης ανά πελάτη***5.0.0.0
Υποστήριξη Πολλαπλών Ειδών Προϊόντων Τιμολογιακής Πολιτικής***5.0.0.0
Υποστήριξη Πολλαπλών Ομάδων Τιμολογιακής Πολιτικής***5.0.0.0

Διαχείριση του module Τιμολογιακή Πολιτική Β2ΒΈκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - CMS - Δυνατότητα συγχρονισμού τιμοκαταλόγων πελατών μέσα από το νέο μηχανισμό συγχρονοσμού (δυνατότητα επιλογής στο profile) 7/12/2012

logo