Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Τιμοκατάλογοι

Η πλατφόρμα citronCMS, με το module Διαχείριση Τιμοκαταλόγων, επιτρέπει την προσθήκη και διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων, δηλαδή τιμή ανά κωδικό προϊόντος. Ένας από αυτούς του τιμοκαταλόγους μπορεί να επιλεγεί ως ο βασικός κατάλογος και ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων B2C. To module Διαχείριση Τιμοκαταλόγων δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται μόνο σε συνεργασία με άλλα e-commerce modules αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του (σε συνδυασμό με τον κατάλογο προϊόντων) για την εμφάνιση τιμών σε ένα site ηλεκτρονικού καταλόγου προϊόντων με τιμές.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δυνατότητα Διαχείρισης Πολλαπλών Τιμοκαταλόγων***5.0.0.0
Ενεργοποίηση Τιμοκαταλόγων σε πολλαπλά sites / locales**5.0.0.0
Ορισμός απόλυτων τιμών ανά προϊόν για κάθε τιμοκατάλογο***5.0.0.0

Διαχείριση του module Τιμοκατάλογοι

Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προσθήκη εξειδικευμένης ενότητας λογισμικού (κλάση) για τον συγχρονισμό των τιμών με τη χρήση δυναμικών παραμέτρων από το module Συγχρονισμού Δεδομένων. 10/2/2012
5.0.0.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Έλεγχος σχήματος xml με χρήση xsd για τον συγχρονισμό των Τιμοκαταλόγων Προϊόντων 13/6/2013

logo