Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Παραγγελιοληψία

Το module Παραγγελιοληψία, είναι υπεύθυνο για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει μια ηλεκτρονική παραγγελία σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (λιανικής ή χονδρικής). Το απαιτούμενο καλάθι αγορών, το προφίλ του πελάτη, οι διευθύνσεις αποστολής και τιμολόγησης, η επιλογή για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου και, τέλος, η καταχώριση της παραγγελίας, συνθέτουν τις βασικές λειτουργίες αυτού του module. Στο module αυτό περιλαμβάνεται και η διαχείριση της φορολόγησης. Η συνεργασία του module Παραγγελιοληψία με άλλα modules (εφόσον εγκατασταθεί), όπως «Τρόποι και Κόστος Μεταφορικών», «Τρόποι Πληρωμής», «On-line Εκκαθάριση Πιστωτικών Καρτών», μετατρέπει την πλατφόρμα citronCMS σε ένα ολοκληρωμένο και πλήρες κατάστημα (B2C & B2B) ηλεκτρονικών αγορών.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Αναζήτηση παραγγελιών με κωδικό, πελάτη και κατάσταση στη διαχείριση***5.0.0.0
Διαχείριση Πελατών (Στοιχεία Τιμολόγησης, Διευθύνσεις Αποστολής, Πολλαπλοί Χρήστες ανά πελάτη στο B2B, Σύνδεση με Ομάδες Χρηστών κτλ)***5.0.0.0
Δυναμική διαχείριση καταστάσεων παραγγελιών***5.0.0.0
Δυναμική διαχείριση καταστάσεων παραγγελιών ανά site / locale**5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Κατηγοριών Φορολόγησης (23%, 13% κτλ)***5.0.0.0
Δυναμικός ορισμός καταστάσεων καταχώρησης, ακύρωσης και ολοκλήρωσης παραγγελίας***5.0.0.0
Δυνατότητα διαμόρφωσης παραστατικού ηλεκτρονικής παραγγελίας (ενσωμάτωση λογοτύπου επιχείρησης, αλλαγή χρωμάτων, τρόπου εμφάνισης κτλ)***5.0.0.0
Δυνατότητα διαφοροποίησης καλαθιού αγορών ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα διαχείρισης μειωμένων συντελεστών φορολόγησης***5.0.0.0
Δυνατότητα ενημέρωσης πελάτη μέσω email για την αλλαγή κατάστασης παραγγελίας με σχετικά σχόλια***5.0.0.0
Δυνατότητα Ορισμού Προεπιλεγμένης Χώρας, Βασικού Τιμοκαταλόγου και Νομίσματος***5.0.0.0
Δυνατότητα Ορισμού Προεπιλεγμένης Χώρας, Βασικού Τιμοκαταλόγου και Νομίσματος ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα Παραγγελιοληψίας σε ένα βήμα - B2B mode***5.0.0.0
Δυνατότητα Παραγγελιοληψίας σε τρία βήματα (πληρωμή, αποστολή, ολοκλήρωση) - B2C mode***5.0.0.0
Δυνατότητα παραμετροποίησης προσαρμοσμένης παραγγελιοληψίας***5.0.0.0
Δυνατότητα Παραμετροποίησης στοιχείων χρηστών (προσθήκη πεδίων) για την έγγραφή στο website***5.0.0.0
Δυνατότητα προσαρμογής εμφάνισης καλαθιού αγορών***5.0.0.0
Εγγραφή Χρηστών στο website για την ολοκλήρωση αγορών***5.0.0.0
Ενεργοποίηση Κατηγοριών Φορολόγησης ανά site / locale**5.0.0.0
Επιλογή αποστολής email καταχωρημένης παραγγελίας σε Διαχειριστή***5.0.0.0
Επιλογή αποστολής email καταχωρημένης παραγγελίας σε Πελάτη***5.0.0.0
Καλάθι αγορών (small basket, normal basket)***5.0.0.0
Παρακολούθηση Ιστορικού Εξέλιξης Παραγγελιών***5.0.0.0

Διαχείριση Παραγγελιών

Διαχείριση Παραμετροποίησης

Διαχείριση ΠελατώνΈκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατόητα χρήσης wishlist - Αναβαθμισμένη ρουτίνα υπολογισμού τιμών 7/9/2010
5.0.0.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Αυτόματη εγγραφή στην ομάδα B2C 17/9/2010
5.0.0.3 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - CMS - Διόρθωση προβλήματος στην καταχώριση έκπτωσης στον πελάτη στην οθόνη διαχείρισης των γενικών στοιχείων - Portal - Ο τίτλος wishlist έγινε δυναμικό resource - Portal - Εμφάνιση τιμών προιόντων στο wishlist με ΦΠΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Portal & CMS - Εμφάνιση συμβόλου νομίσματος στα συνολικά ποσά της παραγγελίας - Portal & CMS - Δυνατότητα παραγγελίας ως επισκέπτης. Δεν απατείται η εγγραφή ενός χρήστη για την καταχώρηση παραγγελίας - CMS - Δυνατότητα συγχρονισμού Πελατών, Παραγγελιών και Καταστάσεων Παραγγελιών με τον νέο μηχανισμό συγχρονισμού (χρήση προφίλ) - CMS - Δυνατότητα αποστολής email ενημέρωσης πελάτη στην οθόνη αλλαγής της κατάστασης μιας παραγγελίας. 6/12/2012
5.0.0.4 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - CMS - Αποστολή ενημερωτικού Email τροποποίησης της κατάστασης της παραγγελίας στη γλώσσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της παραγγελίας - CMS - Διόρθωση του προβλήματος του μηχανισμού συγχρονισμού που δημιουργούσε διπλό zip αρχείο κατά τη εξαγωγή του xml των παραγγελιών Portal - Αποκατάσταση προβλήματος κατά το οποίο ένας επισκέπτης δεν μπορούσε να παραγγείλει 2η φορά χρησιμοποιοώντας το ίδιο email Portal - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - CMS - Προσθήκη έξτρα χρεώσεων (κόστος μεταφορικών, έκπτωση πελάτη κτλ) σε δομημένη μορφή για χρήση από τα υπόλοιπα modules του ecommerce 7/2/2013
5.0.1.0 ---- MAJOR MODULE UPDATE ---- ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Διορθώσεις Λεκτικών κατά την παραγγελιοληψία - Διόρθωση γλώσσας στο email που λαμβάνει ο πελάτης κατά την ενημέρωση κατάστασης της παραγγελίας. Το σύστημα έστελνε πάντοτε στα ελληνικά πριν τη διόρθωση - Στρογγυλοποίηση στα 2 δεκαδικά ανά γραμμή είδους στο καλάθι, ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις στον υπολογισμό του τελικού ποσού - Εξαφάνιση εργαλειοθήκης B2B όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος - Αύξηση του μέγιστου αριθμού χαρακτήρων στα πεδία Περιοχή, Πόλη, Τ.Κ. και Κωδικός Διασύνδεσης στα στοιχεία διεύθυνσης του πελάτη - Ταξινόμηση Κέντρων Κόστους Β2Β με βάση τον τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Έλεγχος σχήματος (xsd validation) αρχείου partners.xml κατά των συγχρονισμών δεδομένων με το ERP - Έλεγχος σχήματος (xsd validation) αρχείου orderstatus.xml κατά των συγχρονισμών δεδομένων με το ERP - Υποστήριξη stateserver κατά την παραγγελιοληψία - Αποστολή email παραγγελίας με διακριτό αποστολέα και παραλήπτη - Δυνατότητα συγχρονισμού στοιχείων τρόπων πληρωμής πελατών με ERP (νέο χαρακτηριστικό) - Δυνατότητα συγχρονισμού χρεώσεων & πιστώσεων με το ERP (νέο χαρακτηριστικό) - Δυνατότητα εμφάνισης εργαλειοθήκης B2B με διαφορετικά στιλ (mode) - Δημιουργία και Διαχείριση Ομίλου Επιχειρήσεων. Ορισμός Υπερδιαχειριστή σε επίπεδο Ομίλου (νέο χαρακτηριστικό) - Τροποποίηση διαδικασίας παραγγελιοληψίας για πολλαπλές εγκρίσεις και διαφορετικά δικαιώματα (B2B only) 28/4/2014

logo