Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του Module Φόρμες Επικοινωνίας

Το συγκεκριμένο module εγκαθίσταται μαζί με τον πυρήνα της πλατφόρμας citronCMS. Επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών φορμών επικοινωνίας, ενσωματώνοντας δυνατότητες παραμετροποίησης των επιμέρους πεδίων και της εμφάνισης αυτών. Τα μηνύματα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος ανά site / locale και είναι εύκολα αναζητήσιμα και ανακτήσιμα από το διαχειριστή του συστήματος.
Με το συγκεκριμένο module μπορούν να αναπτυχθούν απλές φόρμες επικοινωνίας (contact forms), φόρμες αποστολής βιογραφικού σημειώματος, φόρμες εγγραφής σε επιμέρους υπηρεσίες ενός website κ.ο.κ.

ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δυναμικός ορισμός αποστολέα και παραλήπτη των στοιχείων της φόρμας***5.0.0.0
Δυνατότητα αποστολής φόρμας σε πολλαπλά δυναμικά οριζόμενα τμήματα και σε διαφορετικό email ανά τμήμα***5.0.0.0
Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών φορμών***5.0.0.0
Δυνατότητα παραμετροποίησης πολλαπλών πεδίων σε συνδυασμό με τη μηχανή μεταδεδομένων της πλατφόρμας και σχεδιασμός φόρμας με html***5.0.0.0
Δυναμικός ορισμός κειμένου μετά την αποστολή της φόρμας***5.0.0.2
Αποθήκευση μηνυμάτων φορμών ανά γλώσσα και ανά site / locale με δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης στο διαχειριστικό***5.0.0.3

Διαχείριση του module Φόρμες ΕπικοινωνίαςΈκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Επίλυση προβλήματος αποστολής email. 10/9/2010
5.0.0.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Οι αποστολές μηνυμάτων μέσω φορμών δεν αποστέλλονται μόνο μέσω email. Τα μηνύματα αποθηκεύονται στο σύστημα και ο διαχειριστής μπορεί να τα αναζητήσει και να τα ανακτήσει μέσω ειδικού περιβάλλοντος διεπαφής στο CMS - Στο website μετά την αποστολή της φόρμας ο χρήστης οδηγείται σε άλλη οθόνη όπου εμφανίζεται το μήνυμα καθώς και ένας μοναδικός κωδικός αναφοράς. 8/2/2011
5.0.0.3 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εμφάνιση μηνυμάτων ανά φόρμα. Κάτω από κάθε φόρμα εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που στέλθηκαν μέσω της συγκεκριμένης φόρμας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προστέθηκαν φίλτρα αναζήτησης των μηνυμάτων ανά site / locale - Προστέθηκε η δυνατότητα διαγραφής των μηνυμάτων 22/11/2012

logo