Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Θέσεις Εργασίας

Απαραίτητο module για τη δημοσίευση θέσεων εργασίας σε μια εταιρία ή έναν οργανισμό. Οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν την περιγραφή και τον κωδικό της θέσης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της τυχόν προκήρυξης και την τελευταία ενημέρωση. Μπορεί να συνοδευτεί και με ειδική φόρμα δημιουργημένη με το Form Creator για την αποστολή στάνταρ βιογραφικού σημειώματος με δυνατότητα upload του ίδιου του βιογραφικού.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Διαχείριση meta tags για SEO***5.0.0.0
Διαχείριση Θέσεων Εργασίας (Κωδικός, Δημοσίευση από - έως, σύντομη περιγραφή, αναλυτική περιγραφή)***5.0.0.0
Δυνατότητα αναζήτησης με λέξη κλειδί στο website***5.0.0.0
Δυνατότητα ανάπτυξης προσαρμοσμένης Φόρμας Αποστολής Βιογραφικού και επισύναψης αρχείου***5.0.0.0
Δυνατότητα Δημοσίευσης ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα Παραμετροποίησης Λίστας Εμφάνισης Θέσεων Εργασίας (Ταξινόμηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαμόρφωση κτλ)***5.0.0.0

Διαχείριση του module Θέσεις Εργασίας

Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης

logo