Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Media Center

Το media center διαχειρίζεται αρχεία multimedia όπως εικόνες (jpeg, gif, bmp, png), ήχου (mp3) βίντεο (avi, mpeg, mov). Η παρουσίαση των αρχείων γίνεται μέσα από thumbnails (για τις εικόνες) και δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής του quick time player ή του windows media player για τους ήχους και τα βίντεο για άμεση αναπαραγωγή τους μέσα από την εφαρμογή.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δημοσίευση Media Center ανά κατηγορία στο website***5.0.0.0
Διαχείριση Media (Ημερομηνία, Κατηγορίες, Σειρά Εμφάνισης, Τίτλος, Σύντομη Περιγραφή, Περιγραφή, Σύνδεση με φυσικό αρχείο)***5.0.0.0
Δυναμικές Κατηγορίες Media Center σε δενδρική μορφή***5.0.0.0
Δυνατότητα Αναζήτησης με λέξη κλειδί, εύρος ημερομηνιών και κατηγορία στο website***5.0.0.0
Δυνατότητα Παραμετροποίησης Λίστας Εμφάνισης Media (Ταξινόμηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαμόρφωση κτλ)***5.0.0.0

Διαχείριση του module Media Center

Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα εμφάνισης λίστας media χωρίς τη δενδρική κατηγοριοποίηση στα αριστερά. 15/4/2013

logo