Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του Module Περιοχή Μελών

Το συγκεκριμένο module επιτρέπει τη διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών στις επιμέρους ενότητες της πλατφόρμας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η δημιουργία ομάδων συνεργατών που έχουν πρόσβαση είτε σε ειδικές / συνδρομητικές ενότητες (π.χ. γνωσιακές βάσεις δεδομένων), είτε στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου χονδρικής (business-to-business).
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δυναμικός ορισμός ομάδων ανά παρεχόμενη υπηρεσία***5.0.0.0
Δυναμικός ορισμός υπηρεσιών που παρέχονται στο διαδικτυακό κόμβο***5.0.0.0
Δυνατότητα αυτόματης εγγραφής χρηστών σε ομάδες ανά site / locale***5.0.0.0
Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποποίησης ομάδων χρηστών στις υπηρεσίες ανά site / locale***5.0.0.0

Διαχείριση του module Περιοχή μελών

Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης

logo