Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Newsletters

Η επικοινωνία που είναι βασισμένη σε πρακτικές push-model διεκπεραιώνεται με το module Newsletters με το οποίο ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα προώθησης newsletters με την κλασσική τους μορφή (HTML) επιλέγοντας την επισύναψη συνοδευτικών αρχείων (π.χ. jpg, pdf). Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να δημιουργήσει ομάδες αποδεκτών (π.χ. ενδο-εταιρικούς αποδέκτες, πελάτες, προμηθευτές, κλπ) και να επιλέξει κατά τη διάρκεια της αποστολής που θα στείλει τα συγκεκριμένο newsletter. Το module διαθέτει μια system ομάδα αποδεκτών που δημιουργείται αυτόματα από τα emails των χρηστών που έχουν εγγραφεί από το portal.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Αναζήτηση και Ανάκτηση επιτυχημένων, μερικώς επιτυχημένων και αποτυχημένων αποστολών μηνυμάτων***5.0.0.0
Δημοσίευση Newsletters ανά site / locale**5.0.0.0
Δημοσίευση Αποδεκτών ανά site / locale**5.0.0.0
Δημοσίευση Αποδεκτών ανά γλώσσα***5.0.0.0
Δημοσίευση Κατηγοριών ανά site / locale**5.0.0.0
Διαχείριση Αποδεκτών (Email, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Σύνδεση με ομάδες)***5.0.0.0
Δυναμικές Κατηγορίες Newsletters***5.0.0.0
Δυναμικές Ομάδες Αποδεκτών***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Μηνυμάτων Newsletters (Ημερομηνία, Τίτλος, Κατηγορία, Περιεχόμενο)***5.0.0.0
Δυνατότητα Αναζήτησης Newsletters με λέξη κλειδί, εύρος ημερομηνιών και κατηγορία στο website***5.0.0.0
Δυνατότητα αποστολής newsletters σε επιλεγμένα sites / locales και γλώσσες**5.0.0.0
Δυνατότητα αποστολής newsletters σε επιλεγμένες γλώσσες***5.0.0.0
Δυνατότητα αποστολής newsletters σε επιλεγμένες ομάδες αποδεκτών***5.0.0.0
Δυνατότητα αυθεντικοποίησης στον Διακομιστή Αλληλογραφίας***5.0.0.0
Δυνατότητα αυθεντικοποίησης στον Διακομιστή Αλληλογραφίας ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα επιλογής επισύναψης αρχείων κατά την αποστολή***5.0.0.0
Δυνατότητα Επισύναψης Αρχείων στα Μηνύματα***5.0.0.0
Δυνατότητα μαζικής Εισαγωγής και Εξαγωγής αποδεκτών ανά γλώσσα***5.0.0.0
Δυνατότητα μαζικής Εισαγωγής και Εξαγωγής αποδεκτών ανά ομάδα***5.0.0.0
Δυνατότητα μαζικής Εισαγωγής και Εξαγωγής αποδεκτών ανά ομάδα site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα Παραμετροποίησης Λίστας Εμφάνισης Newsletters (Ταξινόμηση, Ειδικά Φίλτρα, Διαμόρφωση κτλ)***5.0.0.0
Δυνατότητα Παραμετροποίησης Στοιχείων Αποδεκτών με έξτρα πεδία***5.0.0.0
Επιλογή Καθαρισμού Δεδομένων πριν την εισαγωγή αποδεκτών***5.0.0.0
Καταγραφή αποστολών μηνυμάτων***5.0.0.0
Ορισμός Αποστολέα Newsletter***5.0.0.0
Ορισμός Αποστολέα Newsletter ανά site / locale**5.0.0.0
Ορισμός τρόπου αποστολής μηνυμάτων (to, bcc)***5.0.0.0
Ορισμός τρόπου αποστολής μηνυμάτων (to, bcc) ανά site / locale**5.0.0.0
Ρυθμίσεις Διακομιστή Αλληλογραφίας (server, port)***5.0.0.0
Ρυθμίσεις Διακομιστή Αλληλογραφίας (server, port) ανά site / locale***5.0.0.0
Διαχείριση meta tags για SEO***5.0.0.2

Διαχείριση του Module Newsletters


(Μέρος 1ο)
(Μέρος 2ο)


Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Στο CMS προστέθηκαν επιπλέον κριτήρια αναζήτησης στους αποδέκτες 12/10/2010
5.0.0.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προσθήκη καρτέλας SEO - Καταγραφή ημερολογίου αποστολών - Συγχρονισμός αποδεκτών 26/11/2010
5.0.0.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Σφάλμα στη σύνδεση αποδεκτών σε ομάδα 1/12/2010
5.0.0.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - εξάλειψη κεφαλίδας Newslseters στην αναλυτική σελίδα 7/6/2011
5.0.0.5 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Διόρθωση μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας email ώστε να περιλάβει καταλήξεις τύπου .travel - Διόρθωση σφάλματος κατά την εγγραφή ενός αποδέκτη σε περισσότερα από ενα sites στην ίδια εγκατάσταση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Προσθήκη επιλογών στις ρυθμίσεις με σκοπό την ενεργοποίηση αποστολής notification emails στην περίπτωση εγγραφής ή και διαγραφής αποδεκτών στο newsletter - Προσθήκη στήλης Επιβεβαιωμένων χρηστών στο excel με τη λίστα αποδεκτών 21/1/2013
5.0.1.0 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Επίλυση προβλήματος κατά το οποίο τα αιτήματα επιβεβαίωσης εγγραφής ή διαγραφής στη λίστα αποδεκτών, προωθούνταν στο διαχειριστή της εγκατάστασης. Η αποστολή των email γίνεται πλέον στον αποστολέα του newlsetter - Η επιβεβαίωση της εγγραφής ή διαγραφής απο τη λίστα αποδεκτών γίνεται χωρίς να απατείται η εκ νέου συμπλήρωση του email του χρήστη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (Major Module Update) - Δυνατότητα εγγραφής των αποδεκτών σε πολλαπλές κατηγορίες newsletters - Δυνατότητα ασύγχρονης αποστολής newsletters - Δυνατότητα ρύθμισης μέγιστου αριθμού αποδεκτών ανά domain και υλοποίηση αγλορίθμου τμηματικής αποστολής σε επιμέρους ομάδες αποδεκτών - Δυνατότητα ενημέρωσης κατηγοριών ενδιαφέροντος των αποδεκτών μέσω του excel - Αποστολή απολογιστικού email στο διαχειριστή για τα αποτελέσματα της αποστολής του newsletter - Δυνατότητα ανακατεύθυνσης του χρήστη σε ευχαριστήρια σελίδα μετά την εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του newsletter - Δυνατότητα διαχείρισης templates για τα email εγγραφής, διαγραφής και επιβεβαίωσης - Δυνατότητα ορισμού κοινής χρήσης λογαριασμών αποδεκτών για όλα τα sites / locales της εγκατάστασης ή για ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε ένα site / locale 10/10/2013
5.0.1.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα ορισμού αποστολής newsletter ανά συγκεκριμένο αριθμό αποδεκτών (αντιμετωπίζει περιορισμούς των smtp servers που χρησιμοποιούνται για την αποστολή των μηνυμάτων καθώς). Οι επιμέρους αποστολές πραγματοποιούνται αφού έχει προηγηθεί η ομαδοποίησή τους ανά domain. - Κατά την αποστολή το μήνυμα αποστέλλεται αυτόματα (to) στον αποστολέα (sender) του μηνύματος, για λόγους antispamming - Προσθήκης δυνατότητας επαναποστολής ενός newsletter στα emails για τα οποία η αποστολή απέτυχε ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Αποκοπή (trim) κενών χαρακτήρων στις διευθύνσεις email κατά την αποστολή στο διαχειριστικό - Δυνατότητα ορισμού μιας και μόνο ομάδας αποδεκτών ως ομάδας αυτόματης εγγραφής στο portal - Αποστολή εγγραφής στη λίστα αποδεκτών ή ενημέρωσης κατηγοριών από το πεδίο Αποστολέας στις ρυθμίσεις Newsletters. Πριν την τροποποίηση η αποστολή γινόταν από το email στις Γενικές Ρυθμίσεις πλατφόρμας. 12/5/2014
5.0.1.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - Δυνατότητα overwrite όλων των ρυθμίσεων του Newsletter (port, username, password) 19/6/2015

logo