Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του Module Ερωτηματολόγια

Επιτρέπει τη δημιουργία online ερωτηματολογίων με δυνατότητα ορισμού του χρονικού διαστήματος διενέργειας. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε τομείς και περιλαμβάνουν πολλαπλές απαντήσεις. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα ορισμού ανοιχτών ή κλειστών (κατόπιν εξουσιοδότησης) ερωτηματολογίων καθώς και εργαλείο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Δυναμική Διαχείριση Ερωτηματολογίων***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Ερωτήσεων και Απαντήσεων***5.0.0.0
Δυναμική Διαχείριση Τμημάτων***5.0.0.0
Δυνατότητα Δημοσίευσης Ερωτηματολογίων ανά site / locale**5.0.0.0
Δυνατότητα εμφάνισης αυτόματης αρίθμησης στις ερωτήσεις***5.0.0.0
Δυνατότητα Εμφάνισης Στατιστικών ανά χρήση (όταν συμπληρώνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες)***5.0.0.0
Δυνατότητα Επιλογής Συμπλήρωσης από Πιστοποιημένους Χρήστες***5.0.0.0
Εμφάνιση Στατιστικών Απαντήσεων***5.0.0.0
Ορισμός Χρονικού Διαστήματος Ισχύος Ερωτηματολογίου***5.0.0.0
Συμπλήρωση Εισαγωγικού και Τελικού Κειμένου κατά την συμπλήρωση***5.0.0.0
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων σε διαδοχικές οθόνες***5.0.0.0
Ταυτόχρονη Δημοσίευση Πολλαπλών Ερωτηματολογίων***5.0.0.0
Υποστηρίξη ερωτήσεων με υποχρεωτική απάντηση, με δεκτές μια ή περισσότερες απαντήσεις***5.0.0.0
Υποστήριξη ερωτήσεων τύπου πίνακα (matrix)***5.0.0.0

Διαχείριση του Module Ερωτηματολόγια


Μέρος 1οΜέρος 2οΜέρος 3ο


Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης
5.0.0.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Διόρθωση λειτουργίας σελιδοποίησης στις αναφορές των ερωτηματολογίων στο διαχειριστικό 21/6/2011
5.0.0.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - Διόρθωση σφάλματος συμπλήρωσης επόμενου ερωτηματολογίου από τους χρήστες στο portal 15/1/2013

logo