Σύνοψη


Download Overview

Περιγραφή του module Συγχρονισμός Δεδομένων eCommerce

Η πλατφόρμα citronCMS παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το ERP / Λογιστικό Πρόγραμμα του πελάτη. Αυτό είναι εφικτό ακόμη και σε τοπολογία off-line, δηλαδή, ακόμη και αν το ηλεκτρονικό κατάστημα φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις τρίτων (π.χ. Internet Service Providers), δηλαδή όχι στο ίδιο τοπικό δίκτυο με το ERP του πελάτη, με χρήση των τεχνολογιών “Web Service” και “XML”. Το “Web Service Συγχρονισμού Δεδομένων” εγκαθίσταται στον server όπου φιλοξενείται η εφαρμογή citronCMS και είναι υπεύθυνο για τον “συγχρονισμό”, δηλαδή την παραλαβή και εισαγωγή “δεδομένων” αλλά και κάποια εξαγωγή και αποστολή “δεδομένων” της παραγγελίας στο citronCMS. Το “Client Συγχρονισμού Δεδομένων” εγκαθίσταται στο τοπικό δίκτυο του πελάτη και έχει την ευθύνη αποστολή των δεδομένων προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σημαντικό γεγονός είναι ότι γίνεται ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ των δεδομένων κάθε φορά και όχι απλή αντιγραφή από το ένα σύστημα στο άλλο (incremental synchronization). Τα διαστήματα ανάμεσα στις αποστολές και παραλαβές των δεδομένων εξαρτώνται από την φύση της εφαρμογής, τον όγκο των δεδομένων και τις δυνατότητες της σύνδεσης internet του πελάτη.
ΧαρακτηριστικάBasic EditionStandard EditionEnterprise EditionΠεριλαμβάνεται στην έκδοση
Ασφάλης εκτέλεση προφίλ συγχρονισμού με χρήση username και password***5.0.0.0
Διαγραφή αρχείων συγχρονισμού με επιλογή του διαστήματος από το διαχειριστή***5.0.0.0
Δυνατότητα συγχρονισμού δεδομένων σε επιμέρους προφίλ με διαφορετική συχνότητα εκτέλεσης (scheduling)***5.0.0.0
Εκτέλεση προφίλ συγχρονισμού από client που εγκαθίσταται σε τοπικό server (π.χ. erp server)***5.0.0.0
Ενεργοποίηση προφίλ συγχρονισμού σε ένα ή περισσότερα site / locale***5.0.0.0
Παροχή υποδομής ανταλλαγής αρχείων μεταξύ τοπικών servers και του server φιλοξενίας του website / eshop, με τη χρήση web services***5.0.0.0
Συγχρονισμός πολλαπλές ενοτήτων περιεχομένου μέσα σε κάθε προφίλ με σειρά προτεραιότητας***5.0.0.0
Τήρηση αναλυτικών στοιχείων ημερολογίου (αρχεία συγχρονισμού, εγγραφές που εκαταχωρήθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν)***5.0.0.0
Έκδοση Ενημέρωση Ημ.νια Δημοσίευσης

logo